Partijos JAUNOJI LIETUVA tikslai ir istorija

     Partijos pagrindinis tikslas - nepriklausoma tautinė ir ekonomiškai stipri Lietuvos valstybė.
     Partijos svarbiausias uždavinys - nacionalinės vienybės puoselėjimas ir nacionalinių interesų užtikrinimas valstybės ir visuomenės gyvenime.

     Partija siekia, kad:
     1. Valstybės ir visuomenės gyvenimas remtųsi demokratijos, laisvės, tvarkos ir socialinio teisingumo principais.
     2. Būtų palaikoma ir puoselėjimą lietuvybę Lietuvoje ir visame pasaulyje.

     Partija telkia Lietuvos piliečius kurie siekia kurti demokratinė visuomenė, stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, ugdyti tautinį sąmojingumą, savo veikloje vadovaujasi dorovės dėsniais pagrįstais krikščionišku mokymu.
     Partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija įstatymais ir savo įstatais.

     Partijos veiklos pradžia laikoma Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ – tautiško jaunimo organizacija, veikusi Nepriklausomoje Lietuvoje, 1927–1940m.
     1988 m. atkurta ir „Jaunoji Lietuva“.
     1992–1995 m. jaunalietuviai leido laikraštį „Tautos valia“, kuris ėjo 4–5 tūkst. egz. tiražu; iš viso išleisti 38 numeriai.
     1994 m. liepos 17 d. LTJS „Jaunoji Lietuva“ reorganizuota į dvi organizacijas – Lietuvių Tautinę partiją „Jaunoji Lietuva“ ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą „Jaunalietuviai“. Abiejų organizacijų vadovas liko tas pats – Stanislovas Buškevičius.
     Atkurta 1988 m. kaip Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“.