Partijos "JAUNOJI LIETUVA" tikslai ir istorija

Veiklos pradžia

Partija „Jaunoji Lietuva“ - veiklos pradžia laikoma 1927 m. , kai buvo įkurta Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ . Tai buvo tautiško jaunimo organizacija veikusi Nepriklausomoje Lietuvoje laikotarpiu 1927–1940m.

 

1988 m. atkurta kaip Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“.

 

1994 m.  liepos 17  d. LTJS „Jaunoji Lietuva“ reorganizuota į dvi organizacijas– partiją „Jaunoji Lietuva“  ir  Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą „Jaunalietuviai“.

 

Partijos pirmininkas – Stanislovas Buškevičius.

 

Partijos tikslai ir uždaviniai:

Partijos partijos pagrindinis tikslas - nepriklausoma tautinė ir ekonomiškai stipri Lietuvos valstybė.

Partijos svarbiausias uždavinys- nacionalinės vienybės puoselėjimas ir nacionalinių interesų

užtikrinimas valstybės ir visuomenės gyvenime.

 

Partija siekia, kad:

1. Valstybės ir visuomenės gyvenimas remtųsi demokratijos, laisvės, tvarkos ir socialinio

teisingumo principais.

2. Būtų palaikoma ir puoselėjama lietuvybė Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Partija telkia Lietuvos piliečius kurie siekia kurti demokratinę visuomenę, stiprinti Lietuvos

nepriklausomybę, ugdyti tautinį sąmojingumą, savo veikloje vadovaujasi dorovės dėsniais pagrįstais

krikščionišku mokymu.

Partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir savo įstatais.

 

Dalyvavimas rinkimuose:

Nuo 1994m. Partija dalyvavo ir savivaldybių tarybų, ir Seimo rinkimuose.

Stanislovas Buškevičiusbuvo išrinktas LR Seimo nariu 1996-2000 m. ir 2000-2004 m., Kauno m. savivaldybės tarybos narys, Kauno m. vicemeras 1995–1997 m. ir 2007–2015 m

 

Savivaldybių rinkimuose partijos atstovai turėjo:

1995 m. gavo 16 vietų;

1997 m. – 9 vietas;

2000 m. – 6 vietas;

2002 m. – 2 vietas;

2007 m. - 2 vietas;

2011 m. - 4 vietas.